fbpx

EVLƏRİN, MƏNZİLLƏRİN VƏ OBYEKTLƏRİN TƏMİR İŞLƏRİ

CRM Construction MMC müxtəlif üslubda təmir və interyer dizaynında mənzillərin təmirini təklif edir.  İnsanın mənzili özünü sakit və rahat hiss etdiyi yerdir. Ev hər mənada gözəl və rahat olmalıdır. Mənzilinizin təmiri və dizaynının əsasını rəng, kompozisiya və üslub təşkil edir. Bu siyahıda əsas şey üslubdur. Rəng və kompozisiyanı detalların, aksesuarların, dekor elementlərinin seçimi diktə edəcək. Və ən əsası o, mümkün qədər həyat tərzinizə uyğun olmalıdır. 

Haytek üslubu

HAYTEK üslubu

Haytek funksionallığı və minimalizmi birləşdirən ən populyar müasir ...

Loft üslubu

LOFT üslubu

Loft üslubu interyerdə özünəməxsus minimalizmi, çoxlu boş yer ...

Minimalizm üslubu

MİNİMALİZM üslubu

Minimalizm interyerdə keçən əsrin 20-30-cu illərində ortaya ...

Şale üslubu

ŞALE üslubu

Şale – əvvəlcə bir üslub deyil, İsveçrə dağlarında tipik, rahat bir alp evinin ...

TƏMİR ÜSLUBU XARİCİ MÜCƏSSƏMƏNİN GƏLDİYİ DAXİLİ MAHİYYƏTDİR VƏ BU SİZİN MAHİYYƏTİNİZİN TƏCƏSSÜMÜDÜR. BUNA GÖRƏ DƏ SİZƏ DÜŞƏCƏK ƏN ÇƏTİN FUNKSİYA SEÇİMDİR.