fbpx

TƏMİR İŞLƏRİ / MİNİMALİZM ÜSLUBU

Minimalizm interyerdə keçən əsrin 20-30-cu illərində ortaya çıxdı. Onun mənşəyindən əvvəl məkanın aydın və düşünülmüş təşkilini təmin edən konstruktivizm meylləri var idi. Konstruktivizm, öz növbəsində, təbii materialların xarakterik qəşəngliyi, əyri və tez-tez kütləvi xətlər və bəzəkli dekorasiya olan Art Nouveau-ya alternativ oldu. Minimalizm üslubunda daxili dizayn minimum prinsipini təmin edir – detalların, dekorun, rənglərin, obyektlərin minimum sayı. İnteryerdəki minimalizmin asket həyat tərzi və ya maliyyə ehtiyacı ilə əlaqəli deyil. Bu, ilk növbədə genişlik, funksionallıq və məkanın aydın təşkili ilə xarakterizə olunan estetik cəlbedici mühitdir.